English  French  German  Italian  Russian  Serbian  Spanish  Swedish  Turkish

Prevoz pokojnika iz Nemačke u Srbiju


Prevoz pokojnika iz Nemačke u Srbiju

Prevoz pokojnika iz Nemačke u Srbiju

Prevoz pokojnika iz Nemačke za Srbiju predstavlja vrlo specifičan spektar usluga koje generalno izvršavaju preduzeća specijalizovana za međunarodne pogrebne usluge.

Veliki broj naših naroda sa prostora bivše Jugoslavije našlo je radno i životno utočište u Nemačkoj kao jednoj od 10 najbogatijih zemalja na svetu.

Takodje redovan trend je mnogih da budu sahranjeni u svojoj rodnoj zemlji, te je tradicionalna nostalgija za rodnom grudom stalno aktuelna tema i mnogi izražavaju želju da budu sahranjeni u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj, Crnoj Gori…

Organizacija prevoza pokojnika iz Nemačke

Cena prevoza pokojnika iz Nemačke 0,5€ po gaženom kilometru.

U slučaju smrti postupak prevoza pokojnika iz Nemacke za Srbiju je proces koji podleže specifičnim propisima i koji je standardizovan u takvoj meri da se moraju ispoštovati svi propisi kako bi dozvola za transport bila odobrena.

Dokumentacija potrebna za transport pokojnika iz Nemacke:

  1. Izvod iz matične knjige umrlih izdat od nadležnog organa prijemne države.
  2. Izvod iz matične knjige rodjenih.
  3. Izvod iz matične knjige venčanih (opcionalno)
  4. Pasoš preminulie osobe
  5. Potvrda o uzorku smrti
  6. Potvrda sanitarne inspekcije o bezbednosti sanduka
  7. Zahtev sa mestom sahrane i obavljanju transporta

Po prikupljanju sve dokumentacije nadležni organ izdaje dozvolu za prevoz pokojnika, takzovanu sprovodnicu.

U vreme korona virusa prevoz pokojnika se vrši na dodatne specifične načine prilagođene situaciji pandemije COVID-19. Takodje srazmerno novonastalim situacijima pojedine države generišu nova pravila i naša kompanija je detaljno upozanta sa izmenama o novim pravilima za izdavanje dozvole za prevoz preminulih.

Kod COVID-19 tj. kovid 19 sahrana dokumentacija vrlo često mora sadržavati i saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Radović Internacional poseduje višegodišnje iskustvo u prevozu pokojnika iz svih država Evrope. Vozni park sa atestiranim vozilima po svim mogućim svetskim standardima, klimatizovana i luksuzna sa mogućnošću prevoza do jednog člana familije.

Takodje RADOVIĆ INTERNACIONAL vrši kompletnu organizaciju sahrane uz bogatu ponudu sanduka, pokrova, cvetnih aranžmana, buketa, venaca, suza, ikebana od prirodnog cveća, nadgrobnih obeležja, ukrasa i ostalo.

Budite slobodni i kontaktirajte nas u bilo kom trenutku.

Odmah po prijemu poziva odpočinjemo sa organizacijom transporta preminulih gde težimo da procedura bude obavljena u najkraćem mogućem roku.

Kontaktirajte nas na +381 62 346-579 ili putem kontakt forme.

Broj za EU – Austrijski broj telefona

+43 676 73-72-527